Omlouváme se, ale eshop WEBnation.cz je stále ve výstavbě. O jeho zprovoznění Vás budeme informovat. Děkujeme.


ÚVODNÍ USTANOVENÍ A VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) firmy WEBnation.cz | Shop, IČ: 73 052 141, Dělnická 430/7, Havířov - Město, 736 01 (dále jen „zprostředkovatel“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě mandátní smlouvy (dále jen „mandátní smlouva“) uzavírané mezi zprostředkovatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu zprostředkovatele. Internetový obchod je zprostředkovatelem provozován na internetové adrese http://eshop.webnation.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky zprostředkovatele umístěné na adrese http://eshop.webnation.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od zprostředkovatele, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v mandátní smlouvě. Odchylná ujednání v mandátní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Mandátní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Mandátní smlouvu lze uzavřít v českém  jazyce. Znění obchodních podmínek může zprostředkovatel měnit či doplňovat. 

Poskytujeme službu zprostředkování obchodu přímo od  ověřeného výrobce/dodavatele ze zahraničí a proto Vám můžeme nabídnout ty nejnižší možné ceny. Zprostředkovatel poskytuje zákazníkům službu spočívající v zastoupení zákazníků při objednávání zboží a zaplacení jeho kupní ceny (dále jen „výrobky“), pocházejícího ze zahraničí, které si zákazník vybere z virtuální nabídky e-shopu Zprostředkovatel uzavírá se zákazníkem příkazní, respektive mandátní smlouvu, je-li zákazníkem podnikatel a je zřejmé s přihlédnutím ke všem okolnostem, že se smlouva týká jeho podnikatelské činnosti (dále jen „smlouva“). Po uzavření smlouvy zprostředkovatel objednává za zákazníka vybrané zboží a hradí kupní cenu jménem zákazníka na zahraniční účet a to prostřednictvím veřejné komunikační sítě (internet).


Služba je poskytována za odměnu. Zprostředkovatel zboží neprodává, není ani jeho dovozcem a dodavatelem ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ale máte u něj plné zastoupení ve zprostředkování nákupu a případné reklamaci. Zprostředkovatel za odměnu jménem zákazníků a na jejich účet objednává zboží u výrobce/dodavatele a jménem zákazníků a na jejich účet hradí prodávajícímu kupní cenu. Cenou se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí částka, uvedená u každého zboží, která představuje součet kupní ceny zboží a odměny za službu zprostředkovatele. Cenu tak tvoří kupní cena zboží (včetně nákladů na dodání),  a odměna zprostředkovatele za jeho služby
.


NÁKUP ZBOŽÍ

- pokud máte otázky ohledně zboží, poštovného nebo čehokoliv jiného, obraťte se na nás raději před nákupem zboží
- po nákupu Vám bude odeslán email s informacemi o platbě
- v případě, že Vám email s informacemi o platbě nepříjde do 2 dnů od nákupu, zkotrolujte nejprve svou emailovou schránku (jestli není plné, nebo náš email nebyl přeřazen do spamu) a poté nás kontaktujte
- skladové zásoby jsou pouze orientační, zobrazují předpokládané stavy skladu dodavatele
- cena není konečná, platí se obvykle DPH při přebírání zásilky (v popisu zboží je napsané, že je cena konečná, to neplatí)PLATBA ZA ZBOŽÍ

- Vaši platbu očekáváme do 7 dnů od zakoupení předmětu, po domluvě je možno tuto dobu prodloužit
- pouze v případě, že si zvolíte platbu na náš účet, tak jako variabilní symbol uveďte číslo objednávky
- v případě, že platíte pomocí mobilního telefonu, bankomatu, nebo přímo na přepážce naší banky a nemůže uvést zprávu pro příjemce, tak si zvolte vlastní variabilní symbol a spolu s číslem účtu nám jej pošlete emailem, jinak nemůžeme zaručít, že bude Vaše platba rozpoznánaDODÁNÍ ZBOŽÍ

- zboží je odesíláno od dodavatele nejpozději do 1 – 5 pracovních dnů od připsání platby na náš účet
- doba doručení je obvykle 7 - 10 pracovních dnůCELNÍ ŘÍZENÍ

Pokud není uvedeno jinak, nákupem se stáváte dovozcem ze zemí mimo EU. Zásilky do hodnoty 150 EURO jsou osvobozeny od CLA a zásilky do 22 EURO jsou osvobozeny od DPH. V případě, že bude hodnota objednávky vyšší, může Vám být příslušný poplatek vyměřen Celním úřadem. V takovém případě jenom doplatíte kurýrovi DPH při doručení .Často se stává, že dodavatel přiloží k zásilce omylem fakturu s podhodnocenou cenou. Měli byste poté zadat žádost a přezkoumání celního řízení a DPH doplatit. Pokud dojde z vaší strany k dodatečné platbě DPH dopravci, informujte nás o této skutečnosti e-mailem a doložte tuto skutečnost kopií platebního dokladu. Do e-mailu uveďte své číslo účtu a vámi doplacené DPH , Vám bude z naší strany kompenzováno dobropisem s následným přeposláním doložené částky na váš bankovní účet nejpozději do 10 pracovních dnů.PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

- zákazník je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí od dopravce. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu zboží, je zákazník povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zboží za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodáno nové zboží. Podepsáním přepravního listu zákazníkem zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zboží bylo řádně dodáno.
- v případě mechanického poškození zboží, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je zákazník povinen informovat poskytovatele nejpozději do tří dnů po dodání zboží. Pozdější reklamace mechanického poškození zboží již není možné u prodávajícího uznat z důvodu vypršení pojistné do
by přepravní společnosti.VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Dle aktuální platné čínské legislativy není vrácení bezvadného zboží do 14 dnů možné !!!. Pouze vadný nebo jinak viditelně poškozený výrobek je možno výrobci poslat zpět a to formou reklamačního formuláře.REKLAMACE

- pokud zboží jeví jakékoliv nestandartní chování, tak nás nejprve kontaktujte a pokusíme se vše vyřešit radou
- reklamované zboží, které bude zaslané na dobírku NEPŘEBÍRÁME!!!
- v případě, že závada nebyla úspěšně vyřešena, informujte nás a reklamaci Vám zcela zdarma vyřidíme a veškeré informace Vám zašleme emailem (adresa atd.)
- poštovné za odeslání zásilky k reklamaci hradí kupující, pakliže se kupující a zprostředkovatel nedohodnou jinak
- výrobce, prodejce ani zprostředkovatel nenese zodpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím výrobku

- reklamační protokol ke stažení - ZDEZÁRUKA NA ZBOŽÍ

- prodejcem zboží jsou zahraniční firmy. Záruka na veškeré zboží se řídí dle země původu odkud je zboží zákazníkovi odesíláno a je 12 měsíců pokud není u výrobku uvedeno jinak. Záruka se nevztahuje na příslušenství dodávané ke zboží. Zprostředkovatel na žádost kupujícího zastupuje zákazníka při reklamaci.
- záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním.

 


UŽIVATELSKÝ ÚČET

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.UZAVŘENÍ MANDÁTNÍ SMLOUVY

Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného zprostředkovatelem k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost zprostředkovatele uzavřít mandátní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít mandátní smlouvu ohledně tohoto zboží. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Evropské únie.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.

Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)

 2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“). Před zasláním objednávky zprostředkovateli je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující zprostředkovateli kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou zprostředkovatelem považovány za správné. Zprostředkovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Zprostředkovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Smluvní vztah (mandátní smlouva) mezi zprostředkovatelem a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Kupující bere na vědomí, že zprostředkovatel není povinen uzavřít mandátní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily mandátní smlouvu (včetně obchodních podmínek). Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání mandátní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením mandátní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit zprostředkovateli následujícími způsoby:

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího vedený u společnosti FIO banka a.s. pobočka Havířov Česká republika  (dále jen „účet prodávajícího“); č.ú.: 2400359062 / 2010 - (CZK) pro Českou republikua č.ú.: 2400359062 / 8330 - (EUR) pro Slovensko.

- dále také možnost bezhotovostně platební kartou prostřednictvím brány PayPal

Jiné formy úhrady momentálně nejsou k dispozici.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit zprostředkovateli také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu ( č. objednávky ) platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Prodávající je oprávněn, zejména v případě,, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.ODSTOUPENÍ OD MANDÁTNÍ SMLOUVY

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanskěho zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od mandátní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů. Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci či o jiný případ, kdy nelze od mandátní smlouvy odstoupit. V případě odstoupení od smlouvy dle obchodních podmínek se mandátní smlouva od počátku ruší. V případě odstoupení od smlouvy dle obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu do třiceti (30) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně opotřebováno či manipulováno se softwarem přístroje, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

Způsob doručení zboží určuje zprostředkovatel, není-li v mandátní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Je-li zprostředkovatel podle mandátní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání dopravcem nebude kupujícímu navrácena kupní cena z důvodu, že Čínský dodavatel tuto možnost neakceptuje. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit případné náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

Zprostředkovatel odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s mandátní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s mandátní  smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, zprostředkovatelem, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře a odpovídá účelu, který zprostředkovatel pro použití věci uvádí nebo pro kterou se věc obvykle používá. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s mandátní smlouvou (dále jen „rozpor s mandátní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího mandátní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď zajištěním výměny věci u dodavatele, nebo její opravou. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s mandátní smlouvou věděl, nebo rozpor s mandátní smlouvou sám způsobil.DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího, a který je v souladu s jeho určením. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a další vyplněné osobní údaje (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů zprostředkovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností z mandátní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat zprostředkovatele o změně ve svých osobních údajích. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nejvýše dvou let. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k zprostředkovateli odvolat písemným oznámením doručeným na adresu zprostředkovatele.V případě, že by se kupující domníval, že zprostředkovatel nebo zpracovatel (v čl. o ochraně osobních údajů a zasílání obchodních sdělení 5.) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

požádat zprostředkovatele  nebo zpracovatele o vysvětlení, požadovat, aby zprostředkovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, zprostředkovatel nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li zprostředkovatel nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu zprostředkovatel povinen tuto informaci předat. Zprostředkovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení zprostředkovatelem na elektronickou adresu kupujícího.DORUČOVÁNÍ

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s mandátní  smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

Zpráva je doručena: v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený mandátní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky mandátní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. Mandátní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována zprstředkovatelem v elektronické podobě a není veřejně přístupná.


Napište nám

Naše zákaznícka linka je k dispozici od 9:00 do 17:00

Telefon:(+420) 702 988 797

Kontakt na naši zákaznickou linku